Praktijkinformatie

Prinsenhof Gezondheids Centrum

Over de praktijk…

Huisartsenpraktijk Eykmanplein heeft een enthousiast team dat voor u klaar staat. Wij staan voor een persoonlijke en wijkgerichte aanpak. Wij werken samen met andere eerste- en tweedelijns hulpverleners in de wijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onze deelname aan de GEZ Topzorg voor U.
.
Binnen onze praktijk leiden wij artsen op tot huisarts. De praktijk is een door de NHG geaccrediteerde praktijk. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor een hoge kwaliteit van zorg.

Praktisch…

De praktijk is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur geopend.

‘s Middags is de assistente vaak bezig met haar spreekuur of andere taken, wij verzoeken u daarom bij voorkeur tussen 8:00u en 10:30u of tussen 13:30u en 17:00u te bellen voor overleg of het maken van een afspraak. (NB afspraken maken, vragen stellen (e-consult) en herhaal-receptuur bestellen kan 24/7 via ons patiëntenportaal)

Spreekuren / Afspraak maken/ E-consult

De spreekuurtijden zijn ‘s morgens van 8:00u tot 10:30u en ‘s middags van 13:30u tot 16:30u.
.
Mw. M. van Dijke
maandag, dinsdag, donderdag en soms op vrijdag.
Mw. B. Akkerman maandag, woensdag, donderdagochtend en soms op vrijdag. Op donderdagmiddag is dr. Akkerman bezig met  managementtaken.

Huisarts in opleiding, dhr. A. Roorda maandag, woensdag en vrijdag.

Waarnemend huisartsen; Mw. A. In der Maur dinsdag en donderdag, Mw. L. Koevoets vrijdag

 

Voor het maken van afspraken, vragen aan de assistente en het opvragen van uitslagen kunt u ons telefonisch bereiken tussen 8:00u – 10:30u en tussen 13:30u – 17:00u.

 

Belt u a.u.b. voor 10:30u als u denkt dat uw vraag vandaag nog in behandeling moet worden genomen. Ook voor het aanvragen van een visite of telefonisch consult vragen wij u ‘s ochtends vroeg te bellen.

 

Afspraken kunt u ook zelf online inplannen via onze Webapp, (patiëntenportaal) vermeldt u dan a.u.b. de reden van uw bezoek. Via een e-consult kunt u de huisartsen of assistentes ook een (niet dringende) medische vraag stellen, u kunt daarbij foto’s of bestanden meesturen.
.

No show

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze binnen 24 uur te annuleren. Wanneer u zonder geldige reden een afspraak verzaakt, zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Dit is 15 euro voor een consult en 30 euro voor een langer spreekuur-consult of afspraak bij de POH (praktijkondersteuner). Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Avond, Nacht en Weekend

In de avonduren en weekenden is de dienstdoend huisarts bereikbaar alleen voor spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag:
.
Spoedpost Utrecht Stad
, Fockema Andreaelaan 60, Utrecht telefoon: 088-1309670 (0,10 ct/min).

.

Klik hieronder in de banner op meer informatie om te checken of uw hulpvraag thuis hoort bij de spoedpost of kan wachten tot de openingstijden van uw eigen huisarts.

.

Herhaalrecepten

Het aanvragen van een herhaalrecept kan 24 uur/dag op 3 manieren.

1. Online via onze WebApp (via de assistente kunt u de activatie van dit patiëntenportaal regelen)

2. telefonisch via de receptenlijn: 030-2715121, keuze 2.

3. het lege medicijndoosje kunt u inleveren in de ronde receptenbox bij apotheek de Gaard.
.
Recepten die voor 10.30 uur zijn aangevraagd zullen wij diezelfde dag doorsturen naar uw apotheek, deze kunnen de volgende dag worden afgehaald of worden de volgende dag bij u bezorgd.
.
Heeft u een nieuw recept via uw specialist gekregen en wilt u via ons een herhaalrecept aanvragen, vermeldt dit dan duidelijk bij uw aanvraag. Dit geldt ook wanneer de dosering is aangepast.

Veel apotheken bieden ook een “”herhaalservice” aan, informeer eens bij uw apotheek !

Inschrijven praktijk / Praktijkfolder

Alleen als u nog geen huisarts in Utrecht Noord-Oost heeft en u heeft postcode 3571, 3572 of 3573 dan kunt u zich bij ons inschrijven.

 

Heeft u al wel een huisarts in de buurt en wilt u eventueel overstappen, dan vragen we u de assistente te bellen om eerst een kennismakingsgesprek in te plannen. 030-271512

 

BELANGRIJK: Vergeet niet bij uw eerste bezoek aan de praktijk, uw legitimatie mee te nemen, wij zijn verplicht hiernaar te vragen.

 

In- en uitschrijven: Let op ! u kunt maar bij één huisarts tegelijk ingeschreven staan. Als u zich in onze praktijk  inschrijft, dan verzoeken wij u dringend uw vorige huisarts z.s.m. te laten weten dat u zich daar uitschrijft.

 

Als u onze praktijk verlaat, dan verzoeken wij u ons daarvan z.s.m. op de hoogte te stellen (per mail of eventueel telefonisch)

 

Download hier: Praktijkfolder Eykmanplein

 

Verwijzing specialist

Wij maken geen verwijzing achteraf !
.
Het komt helaas soms voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen.  De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou zij dat wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.
.
De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in de 2e lijn. Om de zorg beschikbaar en en betaalbaar te houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar (dure) specialistenzorg te verwijzen als het moet.
.
Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.

.

Wel of geen verwijzing? Geen nieuwe verwijzing nodig voor een bestaande klacht bij dezelfde specialist !
.
Veel patiënten met een bekende en/of chronische aandoening horen in het ziekenhuis dat een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft echter aan dat nieuwe verwijzingen overbodig zijn, op enkele uitzonderingen na. Lees meer

Klachten en tips

Niet tevreden? Praat erover met ons

Wij vinden het als huisarts maar ook als doktersassistent en praktijkmanager belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris.
.

Klacht indienen
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190.
.
Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar: SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven en voor vragen kunt u bellen naar 088 0229100.
.
Geschilleninstantie
Als u ook met hulp van de klachtenfunctionaris er echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.
.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.
.

Mevrouw Akkerman en mevrouw Van Dijke, zijn aangesloten bij de klachtenregeling van SKGE.

Wachtkamer Eykmanplein huisarts
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis naar een verre bestemming?

Bent u patient bij ons en bent u voornemens op reis te gaan? Wij voorzien u graag van een reisadvies op maat.
.
Bent u van plan om binnenkort af te reizen naar een verre bestemming? Dan heeft u waarschijnlijk advies nodig over vaccinaties, reizigersdiarree, antimug maatregelen enz. Omdat wij een LCR-erkende vaccinatiepraktijk zijn, bent u bij ons aan het juiste adres!
.
Let erop dat u tijdig aan de bel trekt ! Liefst 3 tot 4 weken voor vertrek. Dit geeft ons voldoende tijd e.e.a. voor u uit te zoeken, uw vaccinaties en advies in te plannen en zo nodig op tijd te kunnen starten met malaria profylaxe.

Hoe het werkt...

U kunt het Formulier downloaden!
BELANGRIJK: Print het formulier en vul het volledig in!
.
Met name van belang is of u eerder reisvaccinaties heeft ontvangen. Zo ja, welke waren dit en wanneer heeft u deze gekregen ? Voeg (een kopie van) uw vaccinatie boekje bij. Geef aan welke route u gaat volgen (voeg z.m. een routekaartje, of- beschrijving toe) en beantwoordt de medische vragen (o.a over chronische ziekten en medicijngebruik). Al deze vragen zijn van belang om u een goed reisadvies te kunnen geven. Laat a.u.b. geen vragen onbeantwoord.
.
Als u een volledig ingevuld- en ondertekend formulier tijdig inlevert, kunnen wij u voldoende beschermd en geïnformeerd op reis sturen.
.
Het reisadvies houdt het volgende in:
 u krijgt een advies op maat, stencils met adviezen en belangrijke aandachtspunten, een vaccinatieboekje (tenzij u er reeds een heeft), het toedienen van de prikken en de herhalingsprikken en evt. advies per mail als u onderweg bent.
.
NB Wij bieden geen Gele koorts vaccinaties meer aan. Heeft u deze nodig, dan kunt u zich wenden tot de GGD of huisartspraktijken aangesloten bij www.reisprik.nl

Tarieven

  • Reisadvies voor 1 persoon € 50,- 
  • Reisadvies voor 2 reisgenoten* € 75,-
  • Reisadvies voor 1 gezin t/m 4 personen € 100,- (bij ≥2 kinderen rekenen wij  € 10,- per kind extra)
  • Reisadvies voor een reis ≥ 2 maanden of ≥ 2 reisbestemmingen** € 60,-

Bovengenoemde prijzen zijn excl. vaccinatieboekje (€ 5,- per stuk)
.
Wij adviseren u altijd een volledig reisadvies aan te vragen, zodat u voor 100% kunt genieten van uw voorgenomen reis en weer gezond terug kunt keren.
.
Wilt u alleen een recept voor bijvoorbeeld malaria-profylaxe zonder reisadvies, dan rekenen wij hiervoor € 10,- Een vaccinatie op eigen verzoek kost € 17,96 (NZA-tarief) en wij vragen u een verklaring te tekenen dat u voor eigen risico afziet van een volledig reisadvies.
.
*
 Overleg met de assistente of het mogelijk is om uw reisgenoot (die mogelijk niet in de praktijk bekend is) ook te voorzien van reisadvies via ons.
.
**
 In de meeste gevallen betekent meerdere reisbestemmingen meer uitzoekwerk, mocht dit niet zo zijn dan rekenen wij uiteraard een lager tarief.
.
Eventuele typefouten of nog niet doorgevoerde wijzigingen kunnen door ons op een later tijdstip mogelijk gecorrigeerd worden.
.
Voor aanvullende informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk op telefoonnummer: 030-2715121

Opreis vakantie EYKMANPLEIN
Translate »
Call Now Button